flagax30

Cennik

Bliskie spotkanie z Osiołkami 

150 PLN
  • (głaskanie, czesanie, karmienie, przytulanie, spacer, przejażdżka, cena za godzinę, do 5 osób,)

Terapia behawioralna

od 75 PLN
  • (cena za godzinę)

Urodzinki dla dzieci

od 500 PLN
  • (3 godziny, w tym godzina zajęć z animatorem, grupa do 10 dzieci i 6 doroslych)

Spotkania rodzinne, wynajem wiaty (grill, 30-minutowe spotkania ze zwierzętami pod okiem przewodnika)

od 300 PLN
  • (2,5 godziny, do 10 osób)

Zajęcia dla grup szkolnych i przedszkolnych

od 20 PLN
  • (cena za osobę)

EFRR kopia

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP III” NR RPWM.01.03.01-28-0012/19-003-01 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO