flagax30

Osły

Osły

Oset, Berta i jej córka Buła oraz Biały Książę. To nasze kochane przytulanki. Nie są bardziej uparte od nas, ludzi. Biegną do każdego gościa, żeby sprawdzić, czy przez przypadek nie ma daktyla w kieszeni. Nie dawno stado 

EFRR kopia

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP III” NR RPWM.01.03.01-28-0012/19-003-01 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO