flagax30

Bambi pojechał…

W takich chwilach jest smutno. Ale Bambi pojechał do cudownego domu, do ludzi, którzy bardzo dlugo na niego czekali, którzy przyjechali po niego jak najwcześniej mogli, aby go oswajać jeszcze w ciągu tego samego dnia…
Mówiłam, wszystko Wam opowiem, gdy pomyślnie uda się sfinalizować cała akcje.

Początek roku na Farmie

Początek roku to wspaniały czas na Farmie. To czas owczych wykotów. Bywa pięknie i wesoło, bywa ciężko i smutno. Są powitania i pożegnania. Wtedy najbardziej czuć ode mnie owcami. Wszędzie. W mieście. W pracy. Na treningu. Na zakupach.

Zima na Farmie

Farma zamyka sezon dla gości w październiku. To nie znaczy jednak, ze Farma zasypia snem zimowym jak muminki, ani że wyrusza na południe jak Włóczykij. 

Zima na Farmie nie jest łatwa.

Odwiedziny Środowiskowego Domu Samopomocy Lazarus w Elblągu.

Nasze osły poznały dziś wspaniałych ludzi, a za odwiedziny odwdzięczyły się niezliczonymi przytulasami. Buła i Bambi pierwszy raz widziały wozek inwalidzki oraz kule i laski. Doswiadczona Berta po raz kolejny pokazała, że w życiu widziała już prawie wszystko i niczego się nie boi. Vicky

EFRR kopia

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP III” NR RPWM.01.03.01-28-0012/19-003-01 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO