flagax30

Bambi pojechał…

Bambi pojechał…

W takich chwilach jest smutno. Ale Bambi pojechał do cudownego domu, do ludzi, którzy bardzo dlugo na niego czekali, którzy przyjechali po niego jak najwcześniej mogli, aby go oswajać jeszcze w ciągu tego samego dnia…
Mówiłam, wszystko Wam opowiem, gdy pomyślnie uda się sfinalizować cała akcje.

Wiec opowiadam:
Bambi pojechał do pani Ewy i pana Waldka z Ziołowy Dzbanek - Zagroda Edukacyjna
To wspaniałe miejsce tworzone z pasją. Cieszymy się, że pani Ewa i pan Waldek zwrócili się do nas szukając nowego oślego kompana. Cieszymy się, ze Bambi zamieszka z nimi.
Kochani goście Farmy Ośle Uszy, jeśli chcecie odwiedzić Bambiego to znacie jego nowy adres: Sąpy 19
Kochani goście Ziołowego Dzbanka, jeśli chcecie poznać cała rodzine Bambiego zaprasza na Farmę Ośle Uszy.
A Ciebie Bambi niedługo odwiedzimy. I nigdy o Tobie nie zapomnimy

EFRR kopia

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP III” NR RPWM.01.03.01-28-0012/19-003-01 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO