flagax30

Początek roku na Farmie

Początek roku na Farmie

Początek roku to wspaniały czas na Farmie. To czas owczych wykotów. Bywa pięknie i wesoło, bywa ciężko i smutno. Są powitania i pożegnania. Wtedy najbardziej czuć ode mnie owcami. Wszędzie. W mieście. W pracy. Na treningu. Na zakupach.

Dlatego, ze każdą chwilę spędzam w owczarni, przytulając, głaszcząc, dokarmiając, ratując, masując, dojąc, odbierając poród, podając lekarstwa. To czas kiedy owce stają w centrum zainteresowania. Kiedy mają naszą pełną uwagę. Wtedy zależy nam na dobrej pogodzie i dużej ilości wolnego czasu.

W tym roku po raz pierwszy żaden poród nie wymagał naszej interwencji. Jedno jagnię wymagało intensywnej opieki i leczenia po porodzie. A jedno jagnię zaskoczyło nas swoim wyglądem. Z białej pary owiec rady charolaise urodziła się czarna jak węgielek owieczka! W każdej rodzinie prędzej czy później pojawi się czarna

image67171073
image67214337
image67217921
image67223297
image167837697

EFRR kopia

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP III” NR RPWM.01.03.01-28-0012/19-003-01 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO