flagax30

Stosowana analiza zachowania - terapia behawioralna

Oferujemy Państwu terapię w paradygmacie Stosowanej Analizy Zachowania (ABA). Terapia ta polega na wygaszaniu zachowań niepożądanych (agresji i autoagresji) oraz wzmacnianiu alternatywnych zachowań akceptowanych społecznie. Badania naukowe wskazują, że Stosowana Analiza Zachowania uzyskuje dużą skuteczność w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. 

Jestem absolwentką Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Sopocie i prowadzę terapię behawioralną pod superwizją dr Moniki Zielińskiej. Współpracuję z prowadzonym przez nią  Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Gdańsku także w zakresie diagnozy oraz tworzenia programów terapeutycznych.