flagax30

Głaskanie osła

Głaskanie osła

Farmę Ośle Uszy tworzą terapeutka behawioralna (przyszła psycholog mam nadzieję  oraz psycholog psychoterapeuta. W związku z naszym wykształceniem organizowane przez nas Bliskie spotkania ze zwierzętami mają w sobie elementy psychoedukacja oraz terapii.

Osły to bardzo empatyczne zwierzęta. Na każdego gościa reagują w inny sposób. Podczas takiego spotkania staramy się pomóc Wam zajrzeć w głąb siebie, albo poobserwować się trochę bardziej z zewnątrz, abyście zrozumieli dlaczego osiołki właśnie tak się zachowują podczas waszej wizyty.  Zachęcamy, abyście poobserwowali swoje reakcje albo uświadomili swoje ukryte uczucia.

Gdy rodzice mówią dzieciom: nie boj się, osiołek nic ci nie zrobi, my mówimy: możesz się bać. To duże zwierzę, może nigdy takiego nie widziałeś. Strach to uczucie jak najbardziej odpowiednie w takim momencie. Możesz tez być podekscytowany, zawstydzony, a nawet niezainteresowany. I możesz odejść. Albo możesz podejść. Możesz poczekać. Może potrzebujesz więcej czasu, tak jak Biały Książę . A może jesteś tak bezpośredni jak Berta i nie robi Ci różnicy kto Cię przytula, byleby nie był za głośno.

Bliskie spotkania ze zwierzętami to czas dla was. To wy możecie ułożyć tę godzinę. Możemy iść na spacer z osłami i możecie słuchać jak o nich opowiadam, możecie poznawać wszystkie nasze zwierzęta według przygotowanego przeze mnie scenariusza, albo możemy patrzeć na skubiące trawę osły siedząc na wiatach, gdy będziecie opowiadać mi swoją historię…

EFRR kopia

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP III” NR RPWM.01.03.01-28-0012/19-003-01 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO