flagax30

Odwiedziny Środowiskowego Domu Samopomocy Lazarus w Elblągu.

Odwiedziny Środowiskowego Domu Samopomocy Lazarus w Elblągu.

Nasze osły poznały dziś wspaniałych ludzi, a za odwiedziny odwdzięczyły się niezliczonymi przytulasami. Buła i Bambi pierwszy raz widziały wozek inwalidzki oraz kule i laski. Doswiadczona Berta po raz kolejny pokazała, że w życiu widziała już prawie wszystko i niczego się nie boi. Vicky

, która uczy się jak uczestniczyć w naszych zajęciach wykazała się niesamowita bezpośredniością, przepychając się przez gości i zaglądając przez ramię, aby sprawdzić czym takim zachwycają się, gdy jej nie ma w pobliżu. 

20230923112550-min
20230923112616-min
20230923111847-min
20230923112759-min
20230923115956-min
20230923120006-min

EFRR kopia

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP III” NR RPWM.01.03.01-28-0012/19-003-01 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO